Apua jalkaongelmiin

Painotan toiminnassani vastuullisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Jalat ovat usein se unohdettu ruumiinosa, joka huomataan vasta sitten kun ongelmat oireilevat kipuna.

Kipu tuntuu usein myös kaukana sen aiheuttajasta. Siksi täytyykin tarkkailla koko ihmisruumiin kineettistä ketjua, jotta osataan hoitaa syytä eikä seurausta. Esimerkiksi jalkojen virheasennot heijastelevat usein kipuna lantiossa ja selässä, jopa niskassa asti.

Jalkoihin liittyvät ongelmat ovat osa ihmisen psykofyysistä kokonaisuutta. Kyky päästä liikkumaan ilman kipuja ja omaehtoisesti on tärkeää ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta.

Ortopediset jalkineet

Oikeanlaisilla jalkineilla voin vaikuttaa positiivisesti asiakkaani ryhdin ja liikkumisen paranemisen kautta koko elämänlaatuun.

Kaikkiin asiakastapaamisiin ja tuotteisiin sisältyy asiakkaan tilanteen ja ongelman kartoitus. Analysoin kokonaisvaltaisesti asiakkaan ryhdin ja kävelyn sekä kartoitan tarpeet.

Haluan tuotteillani edistää asiakkaan aktiivista kuntoutumista ja tukea aitoa liikkumista niin pitkälle kuin pystyn sen sijaan, että teen tuotteet jotka esimerkiksi tukevat liikaa ja siten mahdollisesti passivoivat asiakkaan ennenaikaisesti.

Päivi Parviainen kengät